Ուսումնական ձեռնարկը շարադրված է «Տնտեսական գործունեության վերլուծություն» դասընթացի ծրագրին համապատասխան, ներկայացված են թողարկվող արտադրանքի և մատուցվող ծառայությունների որակի կառավարման խնդիրները: Նախատեսված է տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների, դասախոսների, բիզնեսի կառավարիչների և որակի հարցերով հետաքրքրվողների համար:

Write a review

Your Name:

Your Email:

Your Review:

Rating: Bad GoodComments