Write a review

Your Name:

Your Email:

Your Review:

Rating: Bad GoodComments

Արմինէ 2020-11-30 22:35:25
Բարև Ձեզ, ասացեք խնդրեմ, Գուրգեն Մահարի․<<Լիակատար ժողովածուի >> որ հատորում են ընդգրկված հեղինակի <<Մանկություն, Պատանեկություն, Երիտասարդության սեմին>> եռերգությունը։Նախապես շնորհակալ եմ։