"Պատմվածքներ հենց այնպես" հեքիաթաշարն ամփոփում է տասներկու
հեքիաթ, որոնք բովանդակային ամբողջություն չեն կազմում, սակայն
հետապնդում են մեկ ընդհանուր նպատակ՝ ունկնդրին ներգրավել լեզվախաղի
մեջ ու նրա հետ ճամփորդել ծանոթ-անծանոթ աշխարհներով՝ ժամանակի ու
տարածության մեջ:  Հեքիաթներն ուղղակի և անուղղակի կերպով խրատական,
բարոյախոսական և ուսուցողական ուղղվածություն ունեն:

Write a review

Your Name:

Your Email:

Your Review:

Rating: Bad GoodComments