Գրքի հեղինակը թարգմանական կանոնները համակարգելու փորձ է արել, օտարազգի հանրայատ բանաստեղծների ստեղծագործությունների բնագրերը համեմատել է դրանց հայերեն տարբեր թարգմանությունների հետ:

Write a review

Your Name:

Your Email:

Your Review:

Rating: Bad GoodComments