Բառարանի մեջ ընդգրկված հոմանիշները գործուն (ակտիվ) բառապաշարի մաս են կազմում: Հատորը, ի տարբերություն հրապարակի վրա եղածների, ոչ միայն ներկայացնում է հայերեն հոմանիշների շարքերը, այլև մատնանշում է դրանց իմաստային նրբին տարբերությունները, խոսքի մեջ գործածությունը, մի բան, առանց որի հոմանիշների իմացությունն ինքնին թույլ արժեք ունի:

​Գործածության նմուշները կոչված են սովորեցնելու, որ «բառերի ընտրությունը» ճիշտ կատարվի: Դրանով է ապահովվում բառարանի նաև ուսուցողական դերը: Բառարանը կարող է օգտակար լինել հայերեն բանավոր թե գրավոր խոսք շարադրողներին:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ