Վերադարձման կամ փոխանակման պայմաններ

Գնորդը իրավունք ունի վերդարձնել կամ փոխանակել օնլայն գրախանութում գնված ցանկացած տպագրական արտադրանք, եթե գնման պահից չի անցել ավելի քան 14 օր և եթե պահպանվել են նրա սպառողական հատկությունները, որակը և գնման մասին վկայող փաստաթուղթը`

- Եթե գնված գիրքը ոչ պատշաճ որակի է, ունի տպագրական բրակ կամ այլ վնասվածքներ;

- Եթե պատվիրված ապրանքը չի համապատասխանում կայքում նշված բնութագրությանը;

Ապրանքը ետ չի ընդունվում, եթե այն օգտագործվել է, կամ վնասվել է: