"Ձեռնարկում զետեղված նյութերը դասակարգված են պարզից բարդ սկզբունքով և հիմնականում ընդգրկում են ծրագրային թեմաների, ինչպես նաև տնային ընթերցանության բառապաշարը:

Գրքում կան հավելվածներ, որտեղ ներկայացված են միևնույն բառի գրության բրիտանական և ամերիկյան տարբերակները, համր բաղաձայն պարունակող բառերը, ինչպես նաև երկու զուգահեռ ձև ունեցող անկանոն բայերը:

Ձեռնարկը նախատեսված է անգլիական բանասիրության և անգլերենը որպես երկրորդ օտար լեզու ուսումնասիրող ուսանողների համար:"

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ