ՄԱՍ Ա՝ թարգմանություններ Վաչե Հովսեփյանի «Նժդեհը և ՊԱԿ-ը, հետախույզի հիշողությունները» գրքից, Երևան 2007թ. (280 էջից ընտրողաբար ներառվել են Նժդեհի բանտային կյանքի մասին ամբողջական պատկերացում տվող առավել կարևոր փաստաթղթերն ու արձանագրությունները) («Нжде и КГБ, Воспоминания разведчика», Ереван, 2007), հատվածներ Արտակ Վարդանյանի «Նժդեհյան մասունքներ» գրքից:

ՄԱՍ Բ՝ բանտային նամակներ հարազատներին (աղբյուր՝ «Գարեգին Նժդեհ», Երևան 2011թ.)` փոխված արդի արևելահայերենի:

ՄԱՍ Գ՝ Նժդեհի «Բանտային գրառումներ»-ը (աղբյուր՝ Հատնտիր, 2006թ.) ` փոխված արդի արևելահայերենի:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ