«Անգլերեն լեզվի քերականություն. Ձևաբանություն» դասագիրքը նախատեված է անգլերենը որպես մասնագիտություն ուսումնասիրողների համար, բայց կարող Է նաև օգտակար լինել քերականության մեջ հմտանալ ցանկացողներին։ Դասագիրքը բաղկացած է երկու մասից։ Առաջին մասն ընդգրկում է ժամանակակից անգլերենի ձևաբանությունը։ Երկրորդ մասում նյութին առնչվող վարժություններ են։ Հայ ուսանողի համար առավել դժվարություն ներկայացնող քերականական երևույթները լուսաբանվում են հայերենի զուգադրությամբ։

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ