Հեղինակի երկրորդ ժողովածուն է, որտեղ տեղ են գտել հուշապատումներ, որոնք նրա կյանքի իմաստավոր դեպքերի գեղարվեստական խտացումներն են և չափածո խոհեր:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ