Գրքում փորձ է արված ի մի բերել հայ գրականության և արվեստի նշանավոր դեմքերի մասին արտահայտված գնահատանքի խոսքերը, ինչպես նաև հայ դասականների իմաստուն մտքերը` աշխարհի, կյանքի, արվեստի, գրականության և այլնի մասին, որոնք ուսանելի ու հետաքրքրական են նաև այժմ:

Այս գիրքը օգտակար կարող է լինել ընթերցող լայն հասարակությանը, հատկապես ուսուցիչներին և աշակերտներին` գրական երեկոներ, ցերեկույթներ կազմակերպելու, պատի թերթեր լույս ընծայելու և այլ աշխատությունների համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ