Գրքում համառոտ և ամբողջական ներկայացված է հայոց պատմությունը
հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը: Հանրամատչելի շարադրանքը ավելի
ընկալելի դարձնելու նպատակով գիրքն առատորեն պատկերազարդված է և հագեցած է
քարտեզներով: Հասցեագրված է Հայաստանի պատմությամբ և հայագիտության խնդիրներով
հետաքրքրվող ընթերցողներին:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ