Գրքում ընդգրկված 12 թեստերը իրենց կառուցվածքով ու բովանդակությամբ համապատասխանում են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և գնահատման ու թեստավորման կենտրոնի կողմից մշակված և տարեվերջյան ավարտական քննություններին երաշխավորված թեստերի պահանջներին: Աշակերտներին օժանդակելու և կողմնորոշելու համար վերջում տրված են թեստերի պատասխանները, ինչպես նաև որոշ տեղեկություններ բայերի խնդրառության վերաբերյալ:
Թեստերի սույն ժողովածուն մեծապես կօգնի 9-րդ դասարանի սովորողներին’ հանգամանորեն նախապատրաստվելու տարեվերջյան ավարտական քննություններին:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ