Հոմանիշների բառարանն ընդգրկում է շուրջ 12000 բառ, հականիշներինը` մոտ 2900 բառ, դարձվածքներինը` 3600: Հավելվածում տրված են նաև համանունների, բաղադրյալ հատուկ անունների, գոյականի հոգնակի թվի կազմության վերաբերյալ բառացանկեր: Սույն բառագիրքը օգտակար կարող է լինել միջն. դպրոցի աշակերտներին, դիմորդներին, ուսանողներին և ուսուցիչներին:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ