«Կաթնծիրից անդին» հոգևոր պատմավեպը նվիրված է IX դարի դեպքերին, մասնավորապես՝ Բագրատունյաց թագավորության հաստատմանը, Սևանի անապատի Սուրբ Առաքելոց և Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցիների կառուցմանը, Մաշտոց Եղիվարդեցի, Զաքարիա Ձագեցի և Գևորգ Գառնեցի կաթողիկոսների գործունեությանը: Վեպում Աշոտ I և Սմբատ I Բագրատունիների գործունեությանը զուգահեռ արծարծվում են նաև հայ-բյուզանդական և հայ-արաբական հարաբերությունները: Վեպում նաև քննվում են ժամանակավորի ու հավերժականի տուրևառը, Արարչի և Նրա արարածների բարդ ու ոչ միանշանակ փոխհարաբերությունները:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ