Հայ պատմագիտության մեջ առաջին անգամ տրվում է Երևանի նահանգի ամենամեծ գավառի ամբողջական պատմությունը: Լուսաբանվում են Նոր Բայազետի գավառի վարչատարածքային կառուցվածքը, բնակչության ներգաղթը, էթնոդավաբանական կազմի փոփոխությունները, սոցիալ-տնտեսական վիճակը, կրթամշակութային և հոգևոր կյանքը, ինչպես նաև այլ բնույթի հարցեր: Զգալի տեղ է հատկացվել գավառի վարչական կենտրոնի` Նոր Բայազետ քաղաքի պատմությունը:
Հասցեագրվում է ընթերցող լայն հանրությանը:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ