Մեծ լեզվաբան Հրաչյա Աճառյանի կողմից կազմված պոլսահայ բանահյուսության նմուշների այս ժողովածուն գալիս է լրացնելու արևմտահայ բանահյուսությանը նվիրված ուսումնասիրությունների շարքը:

Այն հավասարապես հետաքրքիր է արևելագետների, ազգագրագետների, Պոլսի պատմությամբ, կենցաղով, սովորություններով ու խոհարարական սրվեստով զբաղվողների, ինչպես նաև ընթերցողների լայն շրջանակի համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ