Փոխադրության բնագրերի սույն ժողովածուն նախատեսված է հանրակրթական դպրոցի 5-9-րդ դասարանների աշակերտների համար։ Ժողովածուի նպատակն է նպաստել սովորողների խոսքի զարգացմանը, ինչպես նաև ուղղագրական, կետադրական, բառագիտական և լեզվաոճական կարողությունների մշակմանն ու խորացմանը։

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ