Գիրքն ընդգրկում է սայաթնովայագետ Հենրիկ Բախչինյանի աշխատասիրությամբ 1987-ին լույս ընծայված ժողովածուի գրեթե բոլոր հայերեն խաղերը՝ հավելվածներով հանդեր, վրացերեն խաղերի կեսից ավելին և թուրքերեն խաղերի մոտ մեկ հինգերորդը: Վրացերեն և թունքերեն խաղերը ներկայացված են Մ. Հասրաթյանի և Հ. Բախչինյանի գեղարվեստական թարգմանությամբ: Թե հաերեն, թե վրացերեն ու թուրքերեն խաղերի վերջին հրատարակություններում ունեցած ժամանակագրական հաջորդականությունը չի պահպանվել: Չեն պահպանվել նաև ինչպես երգչի ինքնագիր դավթարի, այնպես էլ մյուս համարակալումները: Պահպանվել է միայն քամանչային ձոնված երգըժողովածուների սկզբում դնելու ավանդույթը:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ