255 բնագրային հատված: Թելադրության նյութերի սույն ժողովածուն նախատեսված է ուսումնական տարբեր հաստատություններում (բուհերում, ուսումնարաններում, ավագ դպրոցում) հայերենի ուղղագրության ու կետադրության գործնական իմացության մակարդակի ընթացիկ ու ամփոփիչ ստուգումների համար: 
    Լեզվական զուգաձևությունների հաշվառման և սխալների հաշվարկի վերաբերյալ ցուցումների շնորհիվ գիրքը օգտակար կարող է լինել ուսուցիչներին և դասախոսներին: 
    Ժողովածուն հարմար ձեռնարկ է նաև իրենց գրագիտությունը ինքնուրույն կերպով անհրաժեշտ մակարդակի բարձրացնել ցանկացողների համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ