Հեղինակի "Դիեզերագիտությունը և Դիեզերաբանությունը Հայկական ժայռապատկերում. Վերադարձ արմատներին" գրքի օրգանական շարունակություն է, որը նորագույն տեսանկյունից է դիտարկում և գիտական հիմնավորմամբ ներկայացնում Բի-Յայնա 15 արքաների թողած գրավոր հուշարձանների բուն էությունը` հայրենաշինության ու հայրենաշենության, հատկապես, հայրենի Լեզվապաշտության Գիր-Բառյան յուրօրինակ դրսևորումներով:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ