4

Էություն

Էություն հրատարակչությունՖրանսահայ ազգաբան ու էաբան, ԷՈՒԹՅՈՒՆ ԱԻՏ-ի հիմնադիր Ալեքսանդր ՎԱՐՊԵՏՅԱՆԻ ներկայացվող աշխատությունները հիմնականում վերաբերում են Էություն-էիզմ ուսմունքին և ԷՈՒԹՅՈՒՆ ոգեգաղափարական համակարգին (ՈԳՀ):

Լինեն դրանք տարաչափորեն արտահայտված քնարերգական, ասույթների, հայագիտական, գիտական թե զուտ էաբանական հատորներում, ինչպիսինն է օրինակ «Էությունը» ( Երևան 1995 թ.): Ընթերցողներին է մնում ընտրել ԷՈՒԹՅՈՒՆ ՈԳՀ-ում իրենց խորացման ու ընդլայնման չափը:

Հրատարակչության գրքեր