(Էություն - էիզմ ուսմունքը առակներով, ասույթներով, աֆորիզմներով և իմաստախոսություններով):

Հատորն ամփոփում է հեղինակի տարբեր ժամանակ գրված ու անտիպ ասույթները, համակարգված. ԱՂԱՆԴԵՐ, ԿԵՑԱԿԱՆ, ԲԱՐՈՅԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ, ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ, ԷՈՒԹԵՆԱԿԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ և ԱՆՁՆԱԿԱՆ ենթաբաժիններում, որոնց մեջ հիմնականը մնում է ԷՈՒԹԵՆԱԿԱՆԸ: Այն ջանում է խիստ հակիրճ ու հնարավորինս մատչելի ամփոփել էիզմի հիմնադրույթները:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ