Բառարանն ամփոփում է 200 նախդիր. փաստորեն՝ անգլերենի բոլոր պարզ և բարդ նախդիրները: Տրված է դրանց իմաստների ամբողջական նկարագրությունը, որն ուղեկցվում է բանավոր խոսքում օգտագործվող օրինակներով:

Հավելվածի մեջ ներկայացված են 33 ամենաանհրաժեշտ նախդիրները: Նախատեսված է դպրոցականների և ուսանողների, անգլերենի դասախոսների, ինչպես նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր ձգտում են ինքնուրույն խորացնել անգլերենի իրենց իմացությունը:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ