Պատմություն բուրժուազիայի ճարտարապետ, բարեգործ-գործարար Միքայել Արամյանցի հաջողությունների և անձնական կյանքի ձախողումների մասին։ «Արամյանց»-ը արժանահավատ գեղարվեստական պատում է հանճարեղ ձեռներեց ու բարեգործ Միքայել Արամյանցի կյանքի մասին։

Հեղինակը մեզ ծանոթացնում է հայկական բիզնեսի ծագման, դրա զարգացման և գործարար ընտրախավերի փոխհարաբերությունների մշակույթին, և, իհարկե, բուրժուազիական բարեգործության նոր մշակույթի հետ, որը կարելի է սահմանել որպես հումանիզմի դրսևորում նրանց հանդեպ, ովքեր ունեն կարեկցանքի և օգնության կարիք։

«Արամյանց» վեպը նաև ռուսական կայսրության ամենահանճարեղ ձեռներեցներից մեկի, բարեգործի և հայ, թիֆլիսյան և Բաքվի մտավորականության հովանավոր մեծ մարդու դրաման է։

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ