Յուրի Սահակյանի «Բառ ու բանի շտեմարան» ժողովածուի մեջ ամփոփված են դասական ու ժամանակակից հեղինակների գործեր և հայ բանահյուսության լավագույն նմուշների մշակումներ: Մանկագրության այս բարի ծաղկաքաղն ընդգրկում է մի քանի տասնյակ գրողների ստեղծագործություններ, որոնք ներառված են թեմատիկ բաժիններում: Ներկայացվող գործերը հնարավորություն կտան մանուկներին ճանաչելու մեզ շրջապատող աշխարհը, ընկալելու բնության գույներն ու ձայները, թափանցելու նրանց գաղտնարանները, հասկանալու և սիրելու գրականությունն ու մայրենին:

կազմեց Յուրի Սահակյանը

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ