Բառարանն ընդգրկում է ճարտարապետական տերմիններ, հասկացություններ, պատմական և ժամանակակից ճարտարապետական ոճերի, աշխարհի առավել հայտնի ճարտարապետների կյանքի ու ստեղծագործության մասին համառոտ տվյալներ: Բառարանի բառամթերքը բավական ընդգրկուն է՝ շուրջ 3000 բառ և բառակապակցություն: Բառարանը օգտակար կլինի բոլոր նրանց համար, ովքեր առնչվում են ճարտարապետության տեսության, պատմության և այլ խնդիրների հետ:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ Լավ



Մեկնաբանություններ