Գրքում չափազանց սեղմ տրված է Երևան քաղաքի պատմությունը, ապա` փողոցների, հրապարակների, հուշարձանների, զբոսայգիների համառոտ նկարագիրն ու «կենսագրականները»: Բերված են փողոցների վրա գտնվող որոշ կառույցների մասին տեղեկություններ, ներկայացված են բնակելի շենքերի պատերին փակցված հուշաքարերը: Նախատեսված է երևանաբնակների և ընթերցող լայն հասարակության համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ