Քրեստոմատիան կազմված է ՀՀ հանրակրթական դպրոցի առարկայական ծրագրին համապատասխան և նախատեսված է ուսուցիչների ու 9-րդ դասարանի աշակերտների համար: Ներառում է հայ և օտար հեղինակների ծրագրային ու լրացուցիչ այլ ստեղծագործություններ. արտադասարանական ընթերցանության համար նախատեսված արձակ ու չափածո գործեր, իսկ ծավալուն երկերից՝ հատվածներ: Յուրաքանչյուր հեղինակի մասին նյութն սկսվում է իր իսկ ասույթներից ընտրված բնաբանով ու նրա դիմանկարով: Ներկայացված են հեղինակին, հայ ժողովրդին, Հայաստանին, հայոց լեզվին ու գրականությանը նվիրված ասույթներ, ինչպես նաև հեղինակի մասին հայ և օտար մեծերի գնահատականներ:

 

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ