Սույն դասագիրքը նախատեսված է Սփյուռքի այն դպրոցների համար, որոնցում ուսուցումը կատարվում է արևելահայերենով: Սա «Հայ գրականություն 6» դասագրքի շարունակությունն է: Գրքում տեղ գտած գեղարվեստական բնագրերը կարող են օգտագործվել նաև թելադրությունների, փոխադրությունների համար: Դրանց հարակից թեմաներով կարելի է հանձնարարել շարադրություններ:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ