Սույն մենագրությունը հեղինակի կեսդարյա գիտական ուսումնասիրությունների ամփոփումն է, որտեղ, առաջին անգամ հայ պատմագրության մեջ, փորձ է արվում ներկայացնելու Արևմտյան Հայաստանի և արևմտահայերի ամբողջական պատմությունը: Աշխատության համար հիմք են ծառայել ակադեմիական հարուստ գրականությունը, պարբերական մամուլը, սկբնաղբյուրներ, հատկապես բնագրեր՝ տարբեր երկրների արխիվներից, և առաջին անգամ գիտական շրջանառության մեջ դրված հավաստի փաստեր:
​Գիտնականի նպատակը թուրք կեղծարար պատմաբաններին արժանվույնս պատասխանելն է: Նա փաստերով ապացուցում է, որ Թուրքիան դարեր ի վեր վարել է բռնի ձուլման, իսկ XIX դարից՝ հայ ժողովրդի նկատմամբ բացահայտ ռասիստական քաղաքականություն՝ ցեղասպանություն:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ