Օժանդակ դասագիրք - ընթերցարան Սփյուռքի դպրոցների համար:
​Ընթերցարանը նախատեսված է Սփյուռքի արևմտահայերեն ուսուցումով հանրակրթական թե կիրակնօրյա դպրոցների 12-16 տարեկան աշակերտների (նաև հետաքրքրվող մեծերի) համար: Դասերի բուն, նաև լրացուցիչ բնագրերն աշակերտներին բավական գաղափար են տալիս Հայաստան աշխարհի, նրա անցյալի և ներկայի աչքի ընկնող մի շարք դրվագների, պատմական խոշոր դեմքերի և այլն մասին: Դասերի հետ կապված հարցերը կոչված են միաժամանակ զարգացնելու աշակերտների խոսքն ու միտքը: Դասագիրքն ունի քերականական կարևոր աղյուսակներ, որոնց համապատասխան կատարվելիք վարժությունները պետք է, որ աշակերտների խոսքն ուղղեն, շտկեն ու հղկեն: Ընթերցարանին կցված է «Խորհուրդներ ուսուցչին»-ը, որ մեթոդական պատշաճ խորհուրդներ է պարունակում:

Ն

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ