Բառարանն առաջին հերթին նախատեսված է արտասահման մեկնողների համար, սակայն կհետաքրքրի նաև օտար լեզուներով զբաղվողներին: Բառերը դասավորված են ըստ հայերեն այբուբենի: Եթե բառ-հոդվածը բառակապակցություն է, ապա այն ներկայացվում է առաջին բառով՝ ըստ այբբենական կարգի:
​Բառարանի վերջում բառերի այբբենական ցուցակները ներկայացված են անգլերենով, գերմաներենով, ֆրանսերենով և իսպաներենով՝ համապատասխան հայերեն համարժեքների հղումներով: Նման կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս ընթերցողին օգտվել տվյալ բառարանից ինչպես հայերենից օտար լեզուներ, այնպես էլ նշված օտար լեզուներից հայերեն թարգմանություն կատարելիս:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ