Դարերի խորքից մեզ է հասել հարուստ մի ժառանգություն՝ հազարավոր գրչագիր մատյանների զարդատառերի ոճական, գունային ու պատկերային զանազանությամբ:  Հայ վարպետները կարողացել են հայկական տառերը զուտ նշանային պատկերներից վերածել գեղարվեստական միավորների՝ զարդատառերի, որոնք մեր ազգային հոգևորի և մշակույթի յուրատեսակ կրողներն են դարձել: Գրքում և կից DVD սկավառակում ներկայացված են զարդատառերի շուրջ 2500 նմուշներ՝ վերցված աշխարհի առավել հեղինակավոր թանգարաններից և գրադարաններից:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ