Սույն ձեռնարկում փորձ է արված համառոտ, պարզ ու մատչելի ձևով տալ հայոց լեզվի և գրականության դպրոցական դասընթացում այս կամ այն տեսանկյունից դժվարություն ներկայացնող կարևոր հարցերի պատասխանները՝ նկատի ունենալով ԳԹԿ-ի «Շտեմարան»-ների հարց-առաջադրանքները: Այն օգտակար կարող է լինել 10-12-րդ դասարանների աշակերտներին, դիմորդներին, ուսանողներին, ուսուցիչներին:

Ձեռնարկը գրելիս լայնորեն օգտվել ենք մեթոդական և ուսումնաօժանդակ ձեռնարկներից, գործող դասագրքերից և համապատասխան մենագրություններից:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ