Թելադրությունների այս ժողովածուի ստեղծումը պայմանավորված է հայոց լեզվի և գրականության ծրագրի, ինչպես նաև մայրենիի դասագրքերի պահանջներով։ Սույն ժողովածուի մեջ թելադրության նյութերը ներկայացված են 3 մակարդակներով։ Ուսուցչին հնարավորություն է տրվում ընտրելու համապատասխան մակարդակի նյութը՝ հաշվի առնելով տվյալ դասարանի առաջադիմությունը։ Ժողովածուի վերջում զետեղված է ուղղագրական բառարան, որն ուսուցչի համար կարող է ծառայել իբրև բառային թելադրությունների շտեմարան։

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ