Փաստերի սույն ժողովածուում ներկայացված են ներկայիս Թուրքիայի 100 քաղաքներում հայոց տնտեսական գործունեությունը, ունևոր դասի ընչազրկումը և սպանդը, տնտեսական բնագավառի 67 առավել նշանավոր անձանց կենսագրություններ, 48 ֆինանսավարկային հաստատություններ, արտադրական ձեռնարկություններ և տնտեսական միություններ, 100 գովազդապատկեր, ինչպես նաև ապրանքատեսակների, դրամական, կշռի, վարչական միավորների և գրքում գործածված այլ եզրերի բացատրական բառարան:

​Նախատեսված է Ցեղասպանության ու հայ-թուրքական հարաբերությունների հիﬓախնդիրներով հետաքրքրվողների համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ