Ձեռնարկի նպատակն է գիտելիքներ տալ հայոց երկրի, նրա բնության ու պատմության, հավատալիքների ու կրոնի, մշակույթի, կենցաղի ու սովորույթների մասին: Միաժամանակ, ձեռնարկի նյութերը հնարավորություն կընձեռեն ազգային արժեքները գնահատել ու դիտարկել համաշխարհային պատմության և մշակույթի զարգացման հոլովույթում, կկարևորեն մեր ներդրումը քաղաքակրթության մեջ:

Ձեռնարկը կազմված է վեց բաժիններից՝
1. Հայաստանի բնությունը
2. Հայաստա՛ն, քարերի երկիր
3. Հայաստանի մայրաքաղաքները
4. Քրիստոնեության մուտքը Հայաստան, Հոգևոր տոներ
5. Ազգային մշակույթ, Մեր մեծերը, Հայ ժողովրդի բարեկամները,
6. Կենցաղ և սովորույթներ

​Երաշխավորել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը որպես ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցների սովորողների, Սփյուռքի գաղթօջախների կրթական հաստատությունների համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ