Մեթոդական ուղեցույցը նպատակ ունի հետաքրքիր և բազմազան ձևերի՝ մաթեմատիկական դիդակտիկ խաղերի, տրամաբանական ոչ ստանդարտ առաջադրանքների, խնդիր–բանաստեղծությունների միջոցով զարգացնելու երեխայի տրամաբանական մտածողությունը, հաշվողական հմտությունները և նպաստելու նրա հետաքրքրությունների շրջանակի ընդլայնմանը: Ուղեցույցը հասցեագրված է հիմնականում 1–ին դասարանի աշակերտներին, ուսուցիչներին: Կիրառելի է նաև նախադպրոցական հաստատությունների ավագ խմբերի դաստիարակների ու ծնողների համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ