Յուրաքանչյուր ժողովրդի մշակույթի անբաժանելի մասն են կազմում հնագույն առասպելները, ավանդությունները, հավատալիքները, որոնք ծագել են դարերի խորքում ու անհիշելի ժամանակներից ուղեկցել և ձևավորել նրա նախնական աշխարհայացքը:

​Գիտահանրամատչելի այս գրքում հեղինակն անդրադառնում է հայ ժողովրդի այն հավատալիքներին, որոնք առնչվում են տիեզերածնությանը, բնության երևույթներին, շրջակա միջավայրին, պաշտամունքային վաղեմի ընկալումներին ու փորձում դրանք վերլուծել այլ ժողովուրդների նմանատիպ հավատալիքների համադրությամբ և ներկա գիտական ըմբռնումների հայեցակետից:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ