5-6-րդ դասարաններում մայրենիի ուսուցումը տարրական դասարանների միասնացած դասընթացի բնականոն շարունակությունն է: Ներկայացված են հիշյալ դասարաններում մայրենիի ուսուցման ծրագրային պահանջները, դասագրքի ու դասանյութի կառուցվածքները, մեթոդական ցուցումներ ու դիտարկումներ, միջոցներ, հնարներ, ուսումնական նյութի մոտավոր ժամաբաշխումը և այլն: Ուսուցիչն ինքը պետք է լրացուցիչ նյութեր որոնի կամ աշակերտներին մղի ինքնուրույն աշխատել՝ օգտվելով լրացուցիչ գրականությունից, ուսումնաօժանդակ նյութերից, հանրագիտարաններից, բառարաններից, համացանցից և այլն: Առաջարկվող սույն ուղեցույց մեծապես կօգնի ուսուցչին՝ դառնալով նրա առաջին օգնականը ամենօրյա ստեղծագործական աշխատանքում:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ