Ձեռնարկը ներառում է միջառարկայական կապերին վերաբերող 214 հարց և խնդիր՝ իրենց լուծումներով: Այն նախատեսված է հանրակրթական դպրոցի աշակերտների համար` մասնավորապես ավագ դպրոցի: Ձեռնարկն օգտակար կարող է լինել նաև ֆիզիկայի ուսուցիչներին:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ