Ստվարածավալ սույն մենագրությունը, որ բաղկացած է երկու գրքից հեղինակի հիսնամյա անդադրում աշխատանքի արգասիքն է: Նա առանձնակի ուշադրություն է դարձրել Սայքս-Պիկոյի, Փարիզ-Վերսալի, Սան Ռեմոյի և հատկապես Սևրի դաշնագրերին, և վերջիններիս այն հոդվածները, որոնք վերաբերում են Հայկական հարցին և մեծ Հայաստանի սահմանների որոշմանը:
Մենագրության նպատակը բարձրաստիճան դիվանագետներին փաստական նյութ տրամադրելն է. նման վավերագրերը նրանց կօգնեն առավել դյուրին կողմնորոշվել բարդ խնդիրները լուծելիս: Առաջին անգամ ընթերցողին և դատական ատյանների ուշադրությանն են ներկայացվում վերոհիշյալ բոլոր դաշնագրերը՝ աշխարհի հինգ լեզվով, այդ թվում՝ թուրքերեն:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ