«Սովորում ենք գրել, կարդալ, խոսել հայերեն» ձեռնարկը նախատեսված է անգլախոս արտասահմանցիների և սփյուռքահայերի համար:
Առաջին մասում ուսուցանվում է հայերենի այբուբենը և նվազագույն ամենից գործուն բառապաշարը:
Երկրորդ մասը բաղկացած է տասը տեքստից: Գրավոր և բանավոր խոսքի նվազագույն հմտությունները յուրացնելուն զուգահեռ՝ սովորողները կարդում և թարգմանում են այդ տեքստերը, առաջադրված հարցերի օգնությամբ վերարտադրում դրանց բովանդակությունը:
Երրորդ մասում ներկայացված են կաղապարային հարցեր և դրանց հնարավոր պատասխանները, թեմատիկ գործուն բառապաշար՝ հայկական միջավայրում ապրելու և հաղորդակցական գործառույթն ապահովելու համար:
​Չորրորդ մասը քերականության ուղեցույց է, որից սովորողները կարող են հետագայում ևս օգտվել: ​
Գրքի II բաժինն ընդգրկում է 100 հաղորդակցական վարժություն, որոնք առօրյա կենցաղային ամենից անհրաժեշտ բառապաշարն են ընդգրկում: Այս բաժինը ստեղծելիս՝ հեղինակը նպատակ է ունեցել նպաստել սովորողների բանավոր խոսքի զարգացմանը, ինքնուրույն զրույց վարելու հմտությանը:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ