Սույն մեթոդական ուղեցույցը նախատեսված է պարզաբանելու «Սովորում ենք նկարել 3-4 տարեկանում» նկարչական ալբոմում տեղ գտած առաջադրանքների կառուցվածքը և բովանդակությունը, որը կազմված է կրտսեր երկրորդ խմբի համար նախատեսված կերպարվեստային պարապմունքների թեմատիկ պլանավորման ձեռնարկի պահանջներին համապատասխան։

Ներկայացված առաջադրանքների հիմքում դրված են նախորդ տարիքային խմբում ձեռք բերած նկարչության պարզագույն գիտելիքները և կարողությունները: Այստեղ արդեն նախորդ՝ ձեռք բերած գիտելիքները և կարողությունները պետք է շարունակել զարգացնել, խորացնել, ընդլայնել, ինչպես նաև վարժանքների միջոցով ամրապնդել նկարչական որոշ կարողություններ:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ