Բառարանն ընդգրկում է հայերեն գրավոր կամ բանավոր խոսքի մեջ հանդիպած ու հանդիպող 528 թևավոր խոսքեր, որոնց մեծ մասը միջազգային գործածություն ունի: Հատորի խոսքերի ծագման աղբյուրն Աստվածաշունչն է: Դրանց օգտագործման նմուշները՝ արևելահայերեն թե՛ արևմտահայերեն, տասնամյակների ընթացքում քաղվել են հայ նոր գրականությունից, ժամանակակից հայրենի և Սփյուռքի մամուլից՝ որքան հնարավոր է եղել:

​Բառարանը թարգմանությամբ զբաղվողների համար օգտակար լինելու համար, միջազգային գործածություն ունեցող թևավոր խոսքերի ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն ու գերմաներեն համարժեքները նույնպես տրված են:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ