Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար:
​Ձեռնարկում քննարկվում են ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ընդհանուր և առանձին թեմաների դասավանդմանն առնչվող խնդիրներ: Առաջարկվում են սովորողների իմացական կարողությունների զարգացմանն ուղղված ընդհանրական սխեմաներ, ներկայացվում են խնդիրների լուծման, լաբորատոր աշխատանքների կազմակերպման, դասավանդման մեթոդների ընտրության, սովորողների գիտելիքների և կարողությունների գնահատման հետ կապված մեթոդական երաշխավորություններ: Ձեռնարկում ամփոփված նյութերը պարտադիր կատարման հանձնարարականներ չեն և առավելապես խորհրդատվական բնույթ ունեն: Ուսուցիչը կարող է մշակել այլ մոտեցումներ, ընտրել լաբորատոր այլ աշխատանքներ:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ