Աշխատանքային այս օրագիրը կդառնա ուսուցչի մանկավարժական գործունեության անբաժանելի ուղեկիցն ու կօգնի ավելի մոտիկից ծանոթանալու աշակերտների հետ, կազմակերպել առօրյա գործունեությունը արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքները: Աշխատանքային օրագիրը պարունակում է բազմապիսի տեղեկատվական նյութեր, որոնք ավելի հետաքրքիր կդարձնեն ուսուցչի առօրյան: Աշակերտների և շրջանավարտների լրացրած հարցաթերթիկները (նմուշի հիման վրա) կկազմեն ուսուցչի անձնական արխիվի մի մասը և կարտացոլեն անցած մանկավարժական ուղին: Օրագիրը պարունակում է բազմաբնույթ տեղեկություններ Հայաստանի Հանրապետության մասին: 

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ