Հայ բառարանագրության մեջ առաջին անգամ հականիշ բառերը ներկայացվում են բնագրային նմուշներով, խոսքային նույն միավորում։ Այս բառարանը պարունակում է հայերենում գործածվող հականիշների շուրջ 700 զույգ, որոնք կհետաքրքրեն տարրական դպրոցի և միջին դպրոցի աշակերտներին։

Բառարանը մեծապես կնպաստի օգտվողի բառապաշարը հարստացնելուն, հայերեն արտահայտիչ և տրամաբանական խոսք կազմելու կարողության ձևավորմանը և զարգացմանը։

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ