Ավագ դպրոցի 10­-րդ դասարանի համար նախատեսված այս դասագիրքը հարուստ գիտելիքներ կփոխանցի աշակերտներին և, առհասարակ, հայոց լեզուն սովորել ցանկացողներին: Ձեռնարկը ընդգրկում է հետևյալ բաժինները. հայոց լեզվի պատմությունը, գրաբար, հայագիտության նշանավոր կենտրոնները և դպրոցները, ժամանակակից հայերենի կառուցվածքը, ուղղագրությունը, բառագիտությունը, բառապաշարը և լեզվին առնչվող մյուս բաժինները: Երաշխավորել է ՀՀ ԿԳՆ ազգային ինստիտուտը:

 

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ